ขอเชิญเข้ามาร่วม Online FaceTime สนทนากับผู้นำคนไทยที่สำคัญเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสและทรงสำแดงกับพวกเขาในช่วงที่อยู่ในการประชุม YWAM Together ในเมืองแคนซัส ซิตี้

ผู้นำที่เข้าร่วม Online FaceTime: ฟิล พอร์เตอร์, ดาว กูลกิต, อ้วน วิมล, เบนซ์ ฤทธิชัยสมาจาร

แซม ซาร์วิสและท่านอื่นๆ

หัวข้อ : รายงานการเข้าร่วมประชุม YWAM Together

วันที่ : 18 ตุลาคม, 2559

เวลา : 10:00 น.-12:00 น.(ตามเวลาของกรุงเทพ)

ภาษา : ไทย

ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม FaceTime โปรดอีเมลถึงพวกเราได้ที่ : asialeaderslearning@gmail.com

FaceTime Leaders: Phil Porter, Daow Kulkit, Benz Rittichaisamajarn, and Sam Sarvis
Theme: YWAM Together Report Back
Date: October 18th, 2016
Time: 10:00AM-12:00PM ICT (Bangkok time)
Language: Thai
Cost: Free!

Come and join an online FaceTime discussion with key Thai leaders about what God was speaking and doing at the recent YWAM Together in Kansas City!

What is FaceTime?
FaceTime is an informal, interactive, discussion-focused dialogue online between an experienced leader (or ‘Elder’) and a group of 5-15 emerging and current leaders.

What is the Purpose of FaceTime?
The purpose of a FaceTime session is to give newer leaders a chance to spend quality time with an experienced leader, learning about leadership directly from the experienced leader, through asking questions and hearing stories.

To register to attend this FaceTime event, please contact us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *